Hiển thị một kết quả duy nhất

800.000
800.000
1.400.000
1.400.000