Hiển thị một kết quả duy nhất

5.600.000
5.600.000
4.500.000