Hiển thị một kết quả duy nhất

4.500.000
2.800.0004.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000